Một điều nữa mà họ đánh bài câu cá và coi là đương nhiên

Category: Sới game bài 0 0

Một điều nữa mà họ đánh bài câu cá và coi là đương nhiên đó là việc xử phạt tàn bạo của họ, thậm chí đến cả ngày nay, đối với những hành động kiên quyết không theo sự phân cấp kinh tế này của người Mốc. Chính sách của Mạn là biến Thành thành nơi định cư của người Mu. Khi Thành giành được độc lập, nước này trở thành một nhà nước của người Mu, ở đó, người Mã Tái trở thành những người thiểu số hạng hai. Làng mạc của họ bị phá huỷ và theo các kế hoạch đưa người thiểu số về các khu nhà ở cao tầng, đông dân của nhà cầm quyền, người Mã Tái được bố trí rải rác giữa những người Mu, khiến họ khó có thể tụ họp để bảo vệ các lợi ích của mình.
anh-lan-30-17

Khi Đại hội Mã Tái  được tổ chức năm 1946, đại diện của các tổ chức người Mã Tái ở Thành cũng tham dự đánh bài trên mạng. Sau khi Đảng UINO thành lập, những người Mã Tái ở Thành cũng thành lập một tổ chức của Đảng UINO tại Thành

Một điều nữa mà họ đánh bài câu cá và coi là đương nhiên

Điều này đã chứng tỏ nước cờ khéo léo của họ, bởi mối liên hệ của tổ chức này với Đảng UMPO, một đảng có sức ảnh hưởng lớn về chính trị ở bán đảo, đã khiến các đảng chính trị của người Tông khác, trong đó có Đảng Nhân dân Hành động (PIP) công nhận các lãnh đạo Đảng UMPO ở Tương. Kế hoạch ban đầu của Lý Khai Diệu đối với Tương đã cho thấy rõ ràng rằng, ông sẽ sáp nhập với Liên bang Mã Hộ. Khi Tunku đề nghị Tương gia nhập một Liên bang Mã Hộ rộng lớn hơn, Lý Khai Diệu hưởng ứng ngay. Ông thậm chí còn khao khát tai game bài hoàng gia và  trở thành Thủ tướng của Liên bang Mã Hộ, những gì ông biết là hoàn toàn có thể, bởi vì người Tông sẽ tạo thành một tộc người lớn nhất ở Liên bang mở rộng này.

anh-lan-30-16

Tuy nhiên, mặc dù về mặt lịch sử và địa lý, Tương là một phần của Mã Hộ, nhưng người Mã Hộ ở bán đảo không muốn hòn đảo này thuộc Liên bang. Đúng ra, Tương nên trả về Johor, hoặc ít nhất là trả về cho Mã Hộ bởi vì ban đầu nó là một phần của nhà nước Mã Hộ. Nhưng người Mã Hộ ở bán đảo nghĩ về tương Hộ của họ. Họ không phản đối việc Tương đánh bài câu cá hay nằm ngoài đề xuất thành lập Liên minh Mã Hộ. Họ cũng không lên tiếng thể hiện bất kỳ mong muốn nào muốn Tương gia nhập Liên bang Mã Hộ trước hoặc sau độc lập. Họ nhận thức đầy đủ rằng, cộng đồng người Tông đông đảo và năng động ở Tương sẽ đảo ngược sự cân bằng chủng tộc vốn mỏng manh ở bán đảo.

Related Articles

Add Comment